TRA CỨU HỒ SƠ

Hệ thống hỗ trợ tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ

  • Bước 1 : Nhập số biên nhận của quý khách vào ô số biên nhận.

  • Bước 2 : Nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo kết quả.